on osutada õigusabiteenust parimal võimalikul tasemel tasukohase hinnaga, läheneda individuaalselt igale kliendile ning olla usaldusväärne partner