Konsultatsioon (perekonnaõigus)

35 €

Konsultatsioon (tsiviilõigus)

45 €

Veebinõustamine

40 €

Kirjalike dokumentide koostamine (pretensioonid, kaebused, nõudekirjad,...)

Alates 50 €

Lepingute koostamine

AIates 50 €

Hagiavalduse koostamine

AIates 100 €

Kohtus esindamine

AIates 100 €

Ettevõtte registreerimine (ID-kaart)

50 €

Ettevõtte registreerimine

AIates 300 €

Ettevõtte müük

Alates 250 €

Virtuaalkontor

200 €/aasta

Õigusabi pakett

AIates 100 €/kuu

Raamatupidamine

AIates 60 €

Notariaalne tõlge

AIates 30 €

Tõlketeenused

AIates 10 €

A&R Õigusbüroos kehtib peamiselt tunnitasu. Teenuse hind kujuneb sõltuvalt töö iseloomust, keerukusesest ja töömahust.
Hinnad võivad muutuda sõltuvalt konkreetsest juhtumist ( kokkuleppel kliendiga).
Hinnale võivad lisanduda riigilõiv ning notaritasud.

A&R Õigusbüroos eesmärgiks on lahendada kliendi probleem võimalikult kiiresti ja kliendile võimalikult väheste kulutustega. Kui tegemist ei ole ühekordse pöördumisega, sõlmitakse kliendiga õigusabileping. Töö tegemise käigus antakse kliendile pidevalt tagasisidet.

Kindlasti pöörduge A&R Õigusbüroo OÜ spetsialisti poole täiendava informatsiooni saamiseks!

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teema

Teade