A&R Õigusbüroo teostab äriühingu raamatupidamisarvestuse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Meie poolt pakutavad raaamatupidamisteenused:

 • Majandustegevuse raamatupidamisarvestuse pidamine vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele
 • Algdokumentide vastavuse kontrollimine raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega
 • Jooksvate algdokumentide arvestus
 • Raamatupidamistehingute sisestamine raamatupidamisprogrammi
 • Töötasu ja puhkuseraha arvestamine
 • Aruannete koostamine: aastaaruanded, koondaruanded, IFRS aruanded (finantsaruandluse rahvusvahelised standardid) jms
 • Kõikide maksudeklaratsioonide koostamine ja Maksuametile esitamine
 • Maksu- ja Tolliameti töötamise registris töötajate arvestus ja arvelt maha võtmine
 • Maksu- ja raamatupidamisarvestuse küsimuste alane nõustamine
 • Dokumendide arhiveerimine vastavalt seadusandlusele
 • Muud ettevõtte raamatupidamisarvestuse teenused

Kindlasti pöörduge A&R Õigusbüroo OÜ spetsialisti poole täiendava informatsiooni saamiseks!

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teema

Teade