A&R Õigusbüroo pakub dokumentide tõlketeenust, notariaalse tõlketeenust ja apostilliga kinnitamist/legaliseerimist.

 

Osutame oma klientidele järgmised teenused:

  • Tekstide tõlge
  • Notariaalne tõlge
  • Dokumentide legaliseerimine/ kinnitamine apostilliga

Notariaalset tõlget on vaja siis, kui Te soovite kasutada Eestis koostatud dokumenti välismaal või

vastupidi. Esimesel juhul nõutakse ka dokumendi legaliseerimist või apostilleerimist olenevalt riigist, kus

Te soovite kasutada tõlgitud dokumenti. Esimesel juhul nõutakse ka dokumendi legaliseerimist või

apostilliga kinnitamist olenevalt riigist, kus Te soovite kasutada tõlgitud dokumenti.

Dokument ei vaja legaliseerimist, kui Tei soovite kasutada seda Lätis, Leedus, Ukrainas, Vene

Föderatsioonis või Poolas. Ülallnimetatud riikidega on Eestil sõlmitud vastastikuse õigusabilepingu.

Kui tõlgitud dokumenti hakkatakse kasutama Haagi konventsiooniga ühinenud riigis, siis tuleb kinnitada

dokumendi apostilliga. Kui dokumendi hakatakse kasutama mõnes teises riigis on vajalik dokumendi

legaliseerimine.

Haagi konventsiooniga ühinenud riigide nimekiri:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

Kui soovite tellida dokumendi notariaalset tõlget ja/või apostilliga kinnitamist on vajalik edastada

originaaldokument meie büroosse.

Kindlasti pöörduge A&R Õigusbüroo OÜ spetsialisti poole täiendava informatsiooni saamiseks!

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teema

Teade