Võlaõigus on eraõiguse osa, mis reguleerib isikute vahel tekkivaid võlasuhteid. Võlasuhe on kahe või enama isiku vaheline õigussuhe, millest tuleneb ühe pooltest kohustus midagi teha ja teise pooltest õigus nõuda kohustuse täitmist. Võlasuhte tekkimise peamiseks aluseks on lepingud, kuid võlasuhe võib tekkida ka lepinguvälistest suhetest, nt käsundita asjaajamine ja alusetu rikastumine. Lepingud võivad olla ka suulised, v.a kui seadus nõuab kirjaliku või notariaalselt tõestatud lepingu sõlmimist.

Pakume oma klientidele järgmised teenused:

 • Koostame lepinguid,pretensioonid, kaebused.
 • Analüüsime, parandame ja täiendame olemasolevaid lepinguid ja dokumentid.
 • Analüüsime lepingupartneri.
 • Nõustame tehingu läbiviimisel.
 • Osutame juriidilist abi lepingulistel läbirääkimistel.
 • Nõustame ja esindame kliente nii võlgniku kui ka võlausaldaja positsioonilt.
 • Võlgade sissenõudmine kohtuväliselt ja kohtus.
 • Nõustame klienti maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisel.
 • Esindame  kohtus ja muudes ametiasutustes.
 • Osutame inkassoteenused.
 • Suhtlemine inkassofirmadega.