Äriõigus reguleerib äriühingutega seonduvat, sealhulgas äriühingute asutamist ja juhtimist, koosolekute korraldust, aktsiate/osaühingu osade müüki, ühinemisi ning jagunemisi, äriregistri toiminguid.

Pakume oma klientidele järgmised teenused:

 • äriühingute asutamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja likvideerimine
 • äriühingu vormi valik
 • äriühingute võõrandamine ja omandamine
 • äriühingu juhtimine
 • juhtkonnaga lepingute sõlmimine
 • juhatuse ja nõukogu liikmete vastutuse küsimused
 • üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • aktsionäride ja osanike vahelised vaidlused
 • juhtimis- ja järelevalvestruktuuride väljatöötamine
 • aktsia- ja osakapitali suurendamine ja vähendamine
 • äriregistriga seotud toimingud
 • volituste koostamine