A&R Õigusbüroo  pakub õigusabi pakettid ettevõttetele.

Õigusabi pakett  on teenuste  kompleks mis on kliendiga kokkulepitud vastavalt kliendi vajadusele ja fikseeritud vastavas lepingus.

Eelised:

 • Lepingu sõlmimisel on Teil võimalik saada igal ajal, ilma eelnevalt registreerimiseta , samuti telefoni ja e-posti/skype teel saada kõrgkvaliteetset õigusabi
 • Lepingu sõlmimine vähendab oluliselt ettevõtte kulud töölepingu alusel töötavale juristile

Osutame lepingu raames järgmised teenused:

 1. suulised ja kirjalikud juriidilised konsultatsioonid
 2. lepingute, kirjade, nõudekirjade, pretensioonide  ja muu dokumendide koostamine
 3. dokumendide analüüs
 4. lepingupartneri analüüs
 5. kliendi esidamine ameiasutustes ja riigiasutustes
 6. tehingutel osalemine
 7. läbirääkimistel osalemine
 8. võlgade sissenõudmine
 9. kohtus esindamine
 10. täitemenetluses esindamine
 11. muud õigusabiteenused

Koostame individuaalselt sobiva paketti ja fikseerime teenuste kompleksi vastavas lepingus.

Kindlasti pöörduge A&R Õigusbüroo OÜ juristi poole täiendava informatsiooni saamiseks!

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teema

Teade