Pärimisõigus reguleerib isiku vara saatust pärast tema surma. Vara on võimalik pärida nii seaduse alusel kui testamendi või pärimislepingu alusel.Tihti tekivad pärandvara jagamisel pärijate vahel probleemid ning lahkhelid, mille tõttu ei suudeta pärandvara omavahel jagada. Selliste probleemide ilmnemisel on otstarbekas koheselt pöörduda abi saamiseks juristi poole.

Pakume oma klientidele järgmised teenused:

  • Esindame  pärimisõiguslike vaidluste lahendamisel läbirääkimiste teel.
  • Esindame pärimisõiguslike vaidluste lahendamisel kohtus.
  • Esindame asjaajamisel ametiasutustes ja muude isikute ning organisatsioonide ees.
  • Nõustame testamendi või pärimislepinguga seotud õigusküsimustes, sealhulgas pärandi vastuvõtmine, pärandvara jagamine, pärandi hoiu korraldamine.
  • Aitame koostada pärandaja tahte kohase testamenti või pärimislepingu.
  • Konsulteerime ja osutame abi muudes pärimisõigusega seotud küsimustes.