Veebinõustamine (elektrooniline nõustamine) on tänapäeval levinuim ja eelistatuim konsulteerimise viis. Veebinõustamine võimaldab kliendil hoida kokku aega ja raha. Veebinõustamise eeliseks on  kiire ja mugav õigusabi  olenemata kliendi  asukohast.

Veebinõustamine on õigusabi osutamine e-posti kaudu. Veebinõustamiseks palume võtta meiega ühendust kontaktivormi kaudu või saata e-kiri märgusõnaga „veebinõustamine“ aadressile: info@arjurist.ee Palume märkida mis keeles soovite vastust saada. Osutame teenust eesti ja vene keeles.

Palume kliendil kirjeldada põhjalikult situatsiooni, loetleda sündmused või asjaolud, ja lisaks esitada asjakohased dokumendid.

Veebinõustamise hind on 40 €, mille klient peab ära maksma ettemaksuna arve alusel A&R Õigusbüroo OÜ arveldusarvele EE232200221062709652. A&R Õigusbüroo OÜ garanteerib vastuse e-posti teel kahe tööpäeva jooksul peale arvel toodud summa laekumist A&R Õigusbüroo OÜ arveldusarvele.

Kui küsimus nõuab kliendilt täiendava informatsiooni saamist, pikeneb vastuse saamine proportsionaalselt vastavalt täiendava informatsiooni laekumisele õigusbüroole.

Juhul, kui peale veebinõustamist  A&R Õigusbüroo OÜ  tuleb järeldusele , et ta vajab nõustamiseks põhjalikumat informatsiooni või  dokumentidega tutvumist, lepitakse kliendiga kokku dokumentide edastamise tingimused või aeg kohtumiseks. Veebinõustamise järgselt on kliendiga esmane personaalne konsultatsioon täiesti tasuta ning selleks ajaks on õigusteenust ostanud jurist juba end kliendi põhiliste probleemidega kurssi viinud ning seletanud välja ka probleemi lahendamise võimalused ning ligikaudne hind, mis aja jooksul täienevad.