Ettevõtete maksejõuetus ja pankrotiprotsessid on tänapäeva majanduselus üha sagedasemad nähtused. Pankrotiõigus sätestab reeglid maksejõuetuse puhuks, maksejõuetuse olukorras pankroti väljakuulutamise korra ning edasise pankrotimenetluse tingimused.

Pakume oma klientidele järgmised teenused:

  • Nõustame ja esindame kliente nii võlgniku kui ka võlausaldaja positsioonilt pankrotimenetluses.
  • Nõustame võlgnikke pankrotieelses olukorras parimate lahenduste leidmisel.
  • Esindame võlausaldajaid võlgnikule pankrotihoiatuse esitamisel, nõuete esitamisel ja pankrotimenetluses, vara välistamise nõuete esitamisel, suhtlemisel pankrotihalduriga, võlausaldajate üldkoosolekutel.
  • Esindame võlgnikke nende vastu esitatud pankrotihoiatuste ja -avalduste vaidlustamisel kohtuvälises- ja kohtulikus menetluses.
  • Teostame õiguslikku analüüsi pankrotimenetlusele eelnenud tehingute hindamisel,koostame kahjulike tehingute tagasivõitmise hagisid.
  • Kaitseme klientide huvid kõikides teistes pankrotimenetluse toimingutes.