Pakume oma klientidele järgmised teenused:

  • Analüüsime täitedokumentid.
  • Anname hinnangu sissenõudmise perspektiivikusele.
  • Koostame ja esitame täitmisavaldused.
  • Esindamine    täitemenetlusosalise (sissenõudja, võlgniku või muu õigust omava isiku) täitemenetluses.
  • Osalemine kohtutäituri ameti- või täitetoimingu juures (vara arestimine, väljatõstmine jm)
  • Vaidlustamine kohtutäituri tegevuse (koostame kaebused kohtutäituri tegevuse peale, vaidlustamine kohtutäituri otsused kohtus).
  • Esindame enampakkumistel või vara müümisel muul viisil.
  • Esitame hagi enampakkumise kehtetuks tunnistamiseks.