Tööõigusega määratletakse töötajate ja tööandjate õigused ning kohustused. Tööõiguse sisuks on pinnalt tekkinud küsimuste ja probleemide lahendamine kohtuväliselt või kohtus. Et vältida tööõiguslike probleemide tekkimist tuleb töösuhted võimalikult täpselt ja üheselt mõistetavalt kirjeldada töölepingutes ning tööandja töökeskonna sisekorda määratlevates  eeskirjades.

Pakume oma klientidele järgmised teenused:

 1. Esindame  tööandjaid ja töötajaid  tööõiguslike vaidluste lahendamisel läbirääkimiste teel.
 2. Esindame  tööandjaid ja töötajaid  töövaidluskomisjonis ja kohtus.
 3. Koostame vajalikke dokumente, sh töölepinguid ja töökorralduse reegleid, hoiatused, ülesütlemisavaldused jne.
 4. Analüüsime, parandame ja täiendame olemasolevaid tööõiguslikud dokumentid.

Eelnevate lisaks konsulteerime ja osutame abi järgmistes küsimustes:

 • töölepingu sõlmimine, muutmine, tühistamine, lõppemine, kehtivus, üleminek
 • töölepingu lõpetamine
 • töötaja ja tööandja õigused ning kohustused
 • töötingimused
 • töölähetus
 • töö- ja puhkeaeg, puhkus sealhulgas õppepuhkus
 • töötervishoid- ja ohutus
 • töötaja vastutuse piirangud ja tööandja vastutus
 • muud olulised küsimused