osutab õigusabiteenust eraisikutele ja juriidilistele isikutele